Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια», για το σχολικό έτος 2022-23

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ. «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» (Αριθ. Πρωτ. Φ11/138716/Δ7/01-11-2021) υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2021-22 από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια με σκοπό:

α) την ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία,
β) την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και
γ) την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/-τριών και την ανάληψη δράσεων.

 

Σε συνέχεια της υλοποίησης του προγράμματος «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» και για το σχολικό έτος 2022-2023 (Αριθ. Πρωτ. Φ11/130038/Δ7/21-10-2022), κατόπιν ολοκλήρωσης των δράσεων, τα σχολεία μπορούν να αναρτούν τις μαθητικές δημιουργίες στην ιστοσελίδα του σχολείου τους ή/και να τις προβάλλουν στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. με τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας υποβολής δράσης.

 

  

 

form 3 Εικόνα προγράμματα δράσεις integration g79ffd125d 640  info

Φόρμα Υποβολής

Δράσης Σχολείου

Αναζήτηση Υλικού -

Δράσεων Σχολείων

Φορείς
Πληροφορίες

 

 

 

 

 

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top