Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της υπ' αρ.13054/14-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΕΟΟΞΛΔ-21Χ) Πρόσκλησης για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2022-2023, εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και Ψυχολόγων ΕΠΑ.Λ.

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας της υπ’ αρ. πρωτ. 13054/14-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΕΟΟΞΛΔ-21Χ) Πρόσκλησης έως την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00, για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2022-2023, εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. (μονίμων και αναπληρωτών), συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης και αναπληρωτών Ψυχολόγων (ΠΕ23), μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο της Πράξης : Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5022549.

Όσοι και όσες έχουν ολοκληρώσει την υποβολή δήλωσης συμμετοχής, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

Δελτίο τύπου

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top