Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) προσκαλεί εν ενεργεία εκπαιδευτικούς δημόσιας εκπαίδευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να αποσπαστούν σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού Συμβούλων Α' ή/ και Β' στις παρακάτω ειδικότητες

 

 • ΠΕ70 Δασκάλων | Σύμβουλος Α | 1 θέση
 • ΠΕ02 Φιλολόγων | Σύμβουλος Α | 1 θέση
 • ΠΕ03 Μαθηματικών | Σύμβουλος Α ή Β | 1 θέση
 • Ειδικής Αγωγής (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) | Σύμβουλος Α ή Β | 1 θέση
 • ΠΕ86 Πληροφορικής | Σύμβουλος Α ή Β | 3 θέσεις
 • ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών (Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων, Γεωλόγων) | Σύμβουλος Α ή Β | 4 θέσεις
 • ΠΕ01 Θεολόγων | Σύμβουλος Α ή Β | 1 θέση
 • ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών | Σύμβουλος Α ή Β | 1 θέση
 • ΠΕ82 Μηχανολογίας (Τομέας ΕΠΑΛ) | Σύμβουλος Α ή Β | 1 θέση
 • ΠΕ90 Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (Τομέας ΕΠΑΛ) | Σύμβουλος Α ή Β | 1 θέση
 • ΠΕ87 Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (Τομέας ΕΠΑΛ) | Σύμβουλος Α ή Β | 1 θέση
 • ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών (Τομέας ΕΠΑΛ) | Σύμβουλος Α ή Β | 1 θέση
 • ΠΕ84 Ηλεκτρονικής (Τομέας ΕΠΑΛ) | Σύμβουλος Α ή Β | 1 θέση

 

Το Ι.Ε.Π. αποτελεί επιτελικό επιστημονικό και ερευνητικό φορέα που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) και τους εποπτευόμενους φορείς του σε θέματα που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τα μέλη του φορέα μπορούν να συμμετάσχουν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, σε δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης και σε συνέργειες με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Μπορείτε να μελετήσετε την πρόσκληση εδώ

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από τις 01/12/2023 και ώρα 14:00 έως 11/12/2023 και ώρα 14:00

Υποβολή αίτησης εδώ

 

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top