ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1: Ενότητες 1-8

Ο Φάκελος Υλικού για τα Αγγλικά 1 προορίζεται για τη διδασκαλία της Αγγλικής στην Α' Γενικού Λυκείου.

Νέος Οδηγός Εκπαιδευτικού

 front page agglika gel 1  A1 Group Work  A2 Refugees Dreamland

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 1.pdf

 A1 Group work.pdf  A2 Refugees Dreamland.pdf
 A3 On duty  A4 Van Gogh  A5 Animal Rights
 A3 On duty.pdf  A4 Van Gogh.pdf  A5 Animal Rights.pdf
 A6 Fast Fashion  A7 Pride and Prejudice  A8 Social Media
 A6 Fast_Fashion.pdf  A7 Pride and Prejudice.pdf  A8 Social Media.pdf

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top