Φάκελοι Εκπαιδευτικού Υλικού για τη Γαλλική και τη Γερμανική Γλώσσα στο ΓΕΛ

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (με αρ. πρωτ. 7143/23-10-2017 και ΑΔΑ: 7ΣΝΓΟΞΛΔ-Ξ05) του ΙΕΠ για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ξένων Γλωσσών Γενικού Λυκείου, της Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Εικαστικών και της Μουσικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Θεατρικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Στοιχείων Θεατρολογίας και του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπονήθηκαν ψηφιακά διδακτικά σενάρια για την Αγγλική, τη Γαλλική και τη Γερμανική γλώσσα από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με ευθύνη της Υπομονάδας Ξένων Γλωσσών του ΙΕΠ.

Ειδικότερα, τα ακόλουθα σενάρια Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας εκπόνησαν, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, οι κάτωθι:

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ:
Εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες

 

Αναμόρφωση &
Επιμέλεια Περιεχομένου:


Αθηνά Βαρσαμίδου, Εκπαιδευτικός Δημοσίου Τομέα (ΠΕ05)
Ευτυχία Δαμάσκου, Εκπαιδευτικός Δημοσίου Τομέα (ΠΕ05)


Ανδρονίκη Χαριτωνίδου, Σύμβουλος Α΄ στο ΙΕΠ, Γαλλικής Γλώσσας
Μαρία Πανταλέων, αποσπασμένη εκπαιδευτικός ΠΕ05 στο ΙΕΠ

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ:
Εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες

 

Αναμόρφωση &
Επιμέλεια Περιεχομένου:

Σουλτάνα Παπαδημητρίου, Εκπαιδευτικός Δημοσίου Τομέα (ΠΕ07)
Ελένη Φράγκου, Εκπαιδευτικός Δημοσίου Τομέα (ΠΕ07)


Ευαγγελία Παπαδημητρίου, Σύμβουλος Β΄ στο ΙΕΠ, Γερμανικής Γλώσσας

 

Υπεύθυνη Δράσης

Γεωργία Φέρμελη

Σύμβουλος Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό εκπονήθηκε αμισθί στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Φάκελοι Εκπαιδευτικού Υλικού για τη Γαλλική Γλώσσα στο ΓΕΛ

 

 
ΗΧΗΤΙΚΑ BIENVENUE A PARIS
ΗΧΗΤΙΚΟ BIENVENUE CHEZ MOI
ΗΧΗΤΙΚΑ LES SPORT EN FRANCE
 
ΗΧΗΤΙΚΑ MES LOISIRS
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Φάκελοι Εκπαιδευτικού Υλικού για τη Γερμανική Γλώσσα στο ΓΕΛ

 

 
 
 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top