ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 1. Εκπαιδευτική Τηλεόραση: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
 2. Συμβούλιο της Ευρώπης, Υπ.Π.Ε.Θ: «Παιδεία για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα»
 3. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών : "Δημοκρατική Παιδεία"
 4. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων: Εκπαιδευτικό Υλικό
 5. ΟΛΜΕ-ΚΕΜΕΤΕ: "Μ.Μ.Ε. και Ρατσισμός"
  1. Βιβλίο καθηγητή/τριας
  2. Βιβλίο Μαθητή/τριας
 6. Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
 7. Μικρή πυξίδα. Compasito. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για παιδιά, κεφάλαιο «Συμμετοχή»
 8. Δικαιώματα των Αναπήρων σύνδεσμοι:
 9. Συνήγορος του Παιδιού: Τα Δικαιώματα του Παιδιού
 10. Παιδαγωγική Freinet, Ομάδα Σκασιαρχείο

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top