Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Εκπαιδευτικά προγράμματα/υλικό

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το υλικό που θα εντοπίσετε εδώ εξετάζουν τα θέματα της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσα από την οπτική των δικαιωμάτων, του φύλου και της σωματικής και ψυχικής υγείας.

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top