Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Οδηγοί/Εγχειρίδια

Οδηγίες, Εγχειρίδια, Ενημερωτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό και το εκπαιδευτικό προσωπικό για την πρόληψη, την παραπομπή, την προστασία του παιδιού στα θέματα της γενετήσιας αξιοπρέπειας, της ενδοοικογενειακής βίας, της ευαλωτότητας και εκμετάλλευσης.


Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top