Νέα / Ανακοινώσεις - Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - Ανάρτηση Παρουσιάσεων και Υποστηρικτικού Υλικού

Σας ενημερώνουμε πως έχουν αναρτηθεί οι παρουσιάσεις από τις ενημερωτικές συναντήσεις με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης (Σ.Ε) καθώς και υποστηρικτικό υλικό για τα σχολεία που αφορά την τεκμηρίωση της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε όλους τους άξονες.

Τεκμηρίωση αποτίμησης αξόνων

Ενημέρωση Σ.Ε. Ειδικοτήτων Β΄θμιας

Ενημέρωση Σ.Ε. Δασκάλων και Ειδικής Αγωγής

Ενημέρωση Σ.Ε. Νηπιαγωγών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ανατροφοδότηση σχολικών μονάδων από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι, για την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση των ανατροφοδοτικών σχολίων των Σ.Ε., το πεδίο ανατροφοδότησης θα παραμείνει ενεργό παράλληλα με τα πεδία Υλοποίησης και Αποτίμησης των Δράσεων των σχολείων (έως 30 Μαΐου). Ως εκ τούτου, οι Σ.Ε. έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν και να επικαιροποιούν τα σχόλιά τους και τα σχολεία να ενημερώνονται παράλληλα. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη ανατροφοδότηση των σχολείων ευθύνης σας με σκοπό την υποστήριξη της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεών τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Επέκταση περιόδου υποβολής του Σχεδιασμού των Δράσεων (πεδίο Α)

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από σχετικά αιτήματα και για τη διευκόλυνση του έργου των σχολικών μονάδων, η πλατφόρμα του ΙΕΠ (https://sch-eval.iep.edu.gr/) θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή του Σχεδιασμού της Δράσης (μέρος Α) από τους Συντονιστές των Ομάδων Δράσης έως και τις 21-12-2023, σύμφωνα με την εγκύκλιο με Αρ.Πρωτ. 141494/ΓΔ4

Σχετικό αρχείο

Εγκύκλιος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί νέες ενδεικτικές Καλές Πρακτικές Σχεδίων Δράσης που υλοποιήθηκαν τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 και αναδείχθηκαν από τα ίδια τα σχολεία στις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης του έργου τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού καθώς και για την ανάπτυξη των διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας των σχολείων με άλλες σχολικές μονάδες, γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

Σας ανακοινώνουμε πως αναρτήθηκαν νέες ενδεικτικές Καλές Πρακτικές που υλοποιήθηκαν τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023. Υπενθυμίζεται πως οι πρακτικές αυτές αναδείχθηκαν από τα ίδια τα σχολεία στις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης του Έργου τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε στην εφαρμογή της Αξιολόγησης των Σχολικών Μονάδων η Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης για την υποβολή στοιχείων που αφορούν το πρώτο μέρος με τίτλο "Σχεδιασμός της Δράσης", σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 114708/ΓΔ4/12-10-2023 και θέμα "Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2023-2024". Η φόρμα θα παραμείνει ενεργή έως τις 10 Δεκεμβρίου 2023.

Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 114708/ΓΔ4/12-10-2023
Χρονοδιάγραμμα_εφαρμογής_του_Συλλογικού_προγραμματισμού_και_της_εσωτερικής_αξιολόγησης_του_έργου_των_σχολικών_μονάδων

Παρουσίαση με τα αποτελέσματα της πρώτης εφαρμογής του συστήματος Αξιολόγησης Σχολικών Μονάδων

Στο μενού "Παρουσιάσεις" αναρτήθηκε παρουσίαση με τα αποτελέσματα της πρώτης εφαρμογής του συστήματος Αξιολόγησης Σχολικών Μονάδων καθώς και οπτικοακουστικό υλικό με ενδεικτικά παραδείγματα Καλών Πρακτικών Σχεδίων Δράσεων σχολείων.

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι εστάλη στις σχολικές μονάδες εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ. 114708/ΓΔ4/12-10-2023 και θέμα "Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2023-2024" με προθεσμία υποβολής: 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15.00

Υπενθυμίζουμε ότι η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου της σχολικής μονάδας.

Στην πλατφόρμα γίνεται καταγραφή του τίτλου και του βασικού στόχου κάθε σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας, καθώς και το ονοματεπώνυμο του συντονιστή της κάθε ομάδας δράσης.

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Top