Νέα / Ανακοινώσεις - Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

Υποβολή Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων σχ.έτους 2023-2024

Έχουν ενεργοποιηθεί οι φόρμες για την υποβολή Α.) της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολική μονάδα και Β.) της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του συνόλου των σχολείων ευθύνης των Συμβούλων Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης καθώς και των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων ευθύνης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (έτος αναφοράς: 2023-2024). Οι φόρμες θα παραμείνουν ενεργές μέχρι τις 30 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59, σύμφωνα με το υπ΄αρ. πρωτ. 78283/ΓΔ4/ 10-07-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ.

Έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Ανάρτηση νέων οδηγών-εργαλείων για την αποτίμηση των αξόνων (11/6/2024)

Στο πλαίσιο υποστήριξης της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης έχουν αναρτηθεί στο https://iep.edu.gr/el/odigoi-kai-ergaleia-m δύο νέοι Οδηγοί (ένας για το νηπιαγωγείο και ένας για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο) με ενδεικτικά ερωτήματα αποτίμησης των αξόνων του εκπαιδευτικού έργου. Επισημαίνεται πως τα ερωτήματα είναι ενδεικτικά.

Οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι για την εξωτερική αξιολόγηση έχουν τη δυνατότητα να αναστοχαστούν κριτικά σχετικά με τον βαθμό στον οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Επέκταση περιόδου υποβολής Σχεδίων Δράσης (πεδία Β και Γ)

Σύμφωνα με το υπ΄αρ. πρωτ. 58971/ΓΔ4/31-05-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ, τα πεδία Β και Γ της φόρμας Σχεδίων Δράσης θα είναι ενεργά για την υποβολή δεδομένων έως τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 23:59.

Σχετικό έγγραφο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Σχεδίων Δράσης

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 53360/ΓΔ4/22-05-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ, τα πεδία Β και Γ της φόρμας Σχεδίων Δράσης θα είναι ενεργά μέχρι την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 και ώρα 23:59.

Σχετικό έγγραφο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - Ανάρτηση Παρουσιάσεων και Υποστηρικτικού Υλικού

Σας ενημερώνουμε πως έχουν αναρτηθεί οι παρουσιάσεις από τις ενημερωτικές συναντήσεις με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης (Σ.Ε) καθώς και υποστηρικτικό υλικό για τα σχολεία που αφορά την τεκμηρίωση της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε όλους τους άξονες.

Τεκμηρίωση αποτίμησης αξόνων

Ενημέρωση Σ.Ε. Ειδικοτήτων Β΄θμιας

Ενημέρωση Σ.Ε. Δασκάλων και Ειδικής Αγωγής

Ενημέρωση Σ.Ε. Νηπιαγωγών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ανατροφοδότηση σχολικών μονάδων από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι, για την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση των ανατροφοδοτικών σχολίων των Σ.Ε., το πεδίο ανατροφοδότησης θα παραμείνει ενεργό παράλληλα με τα πεδία Υλοποίησης και Αποτίμησης των Δράσεων των σχολείων (έως 30 Μαΐου). Ως εκ τούτου, οι Σ.Ε. έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν και να επικαιροποιούν τα σχόλιά τους και τα σχολεία να ενημερώνονται παράλληλα. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη ανατροφοδότηση των σχολείων ευθύνης σας με σκοπό την υποστήριξη της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεών τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Επέκταση περιόδου υποβολής του Σχεδιασμού των Δράσεων (πεδίο Α)

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από σχετικά αιτήματα και για τη διευκόλυνση του έργου των σχολικών μονάδων, η πλατφόρμα του ΙΕΠ (https://sch-eval.iep.edu.gr/) θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή του Σχεδιασμού της Δράσης (μέρος Α) από τους Συντονιστές των Ομάδων Δράσης έως και τις 21-12-2023, σύμφωνα με την εγκύκλιο με Αρ.Πρωτ. 141494/ΓΔ4

Σχετικό αρχείο

Εγκύκλιος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί νέες ενδεικτικές Καλές Πρακτικές Σχεδίων Δράσης που υλοποιήθηκαν τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 και αναδείχθηκαν από τα ίδια τα σχολεία στις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης του έργου τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού καθώς και για την ανάπτυξη των διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας των σχολείων με άλλες σχολικές μονάδες, γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης.

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top