Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, θα υλοποιήσει την Πράξη «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313.

Η Πράξη που από 28-09-2016 εντάχθηκε στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ αποσκοπεί, μέχρι το 2019, στην ανάπτυξη (προμήθεια ή/και παραγωγή) προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (τάξεις Γ΄-ΣΤ΄ Δημοτικού) για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με επιπρόσθετη χρήση και εφαρμογή του εν λόγω υλικού και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (από μαθητές των Ειδικών Σχολείων και των ΕΕΕΕΚ).

Οι ειδικές μαθησιακές ανάγκες που θα καλυφθούν με την υλοποίηση της Πράξης είναι οι εξής:

 • Προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες)
 • Προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι)
 • Κινητικά προβλήματα
 • Μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία
 • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Προβλήματα διάσπασης προσοχής και συγκέντρωσης.

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού θα γίνει σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης στην οποία απευθύνεται, ενώ η πλήρης προσβασιμότητα σε αυτό θα επιτευχθεί με κατάλληλη ψηφιακή τεχνολογία.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης περιλαμβάνεται ακόμη η ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού που θα αφορά στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές, στους γονείς αλλά και γενικά στην εκπαιδευτική πρακτική.

Κύριες δράσεις της Πράξης είναι οι ακόλουθες:

 • Αξιοποίηση της εμπειρίας από τη χρήση του υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για την αποτελεσματική ανάπτυξη του νέου.
 • Ανάπτυξη (προμήθεια ή /και παραγωγή) προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τις τάξεις Γ΄-ΣΤ’ Δημοτικού, για μαθητές με αναπηρία
  και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένου και του Νηπιαγωγείου.
 • Ανάπτυξη εργαλείων για την παιδαγωγική αξιολόγηση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να συντάσσουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής
  Δημιουργία και εφαρμογή συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την αποδοχή της αναπηρίας και της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη σχολικής ενταξιακής κουλτούρας.
 • Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας.

Το έργο είναι συνέχεια του γνωστού στην εκπαιδευτική κοινότητα «προσβάσιμου» http://www.prosvasimo.gr/el/ (Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες).

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πράξης κ. Βασίλης Κουρμπέτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Το νέο έργο θα αναπτύξει τον μεγαλύτερο όγκο προσβάσιμου υλικού που έχει δημιουργηθεί ποτέ στη χώρα μας. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα είναι υπερδιπλάσιο των παραδοτέων του Προσβάσιμου και θα καλύπτει τις απαιτήσεις της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και ειδικότερα του άρθρου 24 για την εκπαίδευση και του άρθρου 9 για την προσβασιμότητα».

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης, κ. Βασίλη Κουρμπέτη στα τηλέφωνα: 213 1335301, 213 1335305 ή 6936121784 ή στο email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

[Tο Δελτίο Τύπου σε pdf]

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top