Φύλλο Απαντήσεων Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα 2023-2024

Το κάθε απαντητικό φύλλο αποτελείται από δύο σελίδες. Αυτές θα πρέπει να τυπωθούν στο ίδιο φύλλο χαρτιού με εκτύπωση διπλής όψης.

Αν ο εκτυπωτής που έχετε στη διάθεσή σας έχει δυνατότητα εκτύπωσης σελίδας μεγέθους Α3 διπλής όψης, τότε χρησιμοποιώντας το αρχείο 1, τυπώνετε όσα φύλλα χρειάζεστε (ένα για κάθε μαθητή).

Διαφορετικά χρησιμοποιώντας το αρχείο 2, τυπώνετε τα απαραίτητα φύλλα σε σελίδες μεγέθους Α4, πάντα σε διπλή όψη. 

Και στις δύο περιπτώσεις ρυθμίζετε τον εκτυπωτή να τυπώσει τις σελίδες σε φυσικό μέγεθος (actual size) και όχι σε σμίκρυνση (fit to page).

Στην εκτύπωση μεγέθους Α3, θα εμφανιστούν σημάδια κοπής περιμετρικά του απαντητικού φύλλου. Αγνοήστε τα (η χρησιμότητά τους είναι λειτουργική για την ανάγνωση του απαντητικού και δεν πρέπει να σας απασχολήσουν).

 

Αρχείο 1:Αρχείο 1: Φύλλο Απαντήσεων Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα 2023-2024 για εκτύπωση σε μέγεθος χαρτιού Α3

Αρχείο 2:Αρχείο 2: Φύλλο Απαντήσεων Εθνικών Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα 2023-2024 για εκτύπωση σε μέγεθος χαρτιού Α4

 


Εφαρμογές Σχολείων - Διεθύνσεων

 

Είσοδος Σχολείων

(Η είσοδος στην Εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για τη Σχολική Μονάδα σας)

 


 

espa1420 logo

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top