Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Διδακτέα-Εξεταζόμενη ύλη

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top