Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων Γυμνασίου για το σχολ. έτος 2023-2024

 

 1. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

 2. Οδηγίες για τη διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου/μαθήματος Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Μουσική – Καλλιτεχνικά)» του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

 3. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

 4. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

 5. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

 6. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

 7. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

 8. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

 9. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

 10. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής του Εσπερινού, του Μουσικού και του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

 11. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωλογίας - Γεωγραφίας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

 12. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας της Α’ τάξης του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

 13. Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

 14. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

 15. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

 16. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

 17. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top