Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων ΕΝΕΕΓΥΛ για το σχολ. έτος 2023-2024

 Oδηγίες διδασκαλίας των Λυκείων ΕΝΕΕΓΥΛ

 1. Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α΄ τάξης, β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄ και Γ΄ τάξης και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δ΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) για το σχολικό έτος 2023-2024

 2. Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Δ΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 3. Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) β) των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Μηχανολογίας της Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.– Λ και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Δ΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 4. Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης, β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ και Γ΄ τάξης και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Δ΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) για το σχολικό έτος 2023-2024

 5. Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας -Πρόνοιας -Ευεξίας της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Δ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχ. έτος 2023-2024

 6. Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης, β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β΄ και Γ΄ τάξης και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Δ΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) για το σχολικό έτος 2023-2024

 7. Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ και Γ΄ τάξης και β) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Δ΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) για το σχολικό έτος 2023-2024

 8. Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, Προσανατολισμού της Α΄ τάξης και Γενικής Παιδείας της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. - Λ.) για το σχ. έτος 2023-2024

 9. Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Προσανατολισμού Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία της Α΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. - Λ.) για το σχ. έτος 2023-2024

 10. Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχ. έτος 2023-2024

 11.  Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος των Νέων Ελληνικών των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 12. Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος των Μαθηματικών των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 13. Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Φυσικής των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 14. Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Χημείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 15. Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Βιολογίας της Α΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 16. Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας της Α΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 17. Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Ιστορίας της Α΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 18. Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Πληροφορικής της Α΄ Τάξης και του μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ των Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξεων του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 19. Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 20. Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξεων, ως μάθημα Τομέα των Β΄ και Γ΄ Τάξεων και ως μάθημα Ειδικότητας της Δ΄ Τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 21. Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος των Θρησκευτικών της Α΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 22. Καθορισμός των Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Δ’ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-2024 βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)

 

 

Oδηγίες διδασκαλίας των Γυμνασίων ΕΝΕΕΓΥΛ

 1. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 2. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 3. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 4. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωλογίας - Γεωγραφίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 5. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας των Α΄, Β΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 6. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας των Β΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 7. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 8. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 9. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Μουσική – Καλλιτεχνικά)» των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 10. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 11. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας της Α΄ τάξης του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 12. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 13. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής των Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023 - 2024

 14. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 15. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

 16. Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων απόΜετάφραση των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικόέτος 2023-2024

 

 

Υ.Π.Π.Α.

Παραλαβή και Παρακολούθηση Αναφορών στο ΙΕΠ βάσει του ν. 4990/2022 (Α΄ 210)

Επικοινωνία

Χάρτης ΙΕΠ

Social Media

Top