Σχεδιασμός Δράσεων: διορθώσεις/τροποποιήσεις

Οι Ομάδες Δράσης των σχολικών μονάδων έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν τυχόν διορθώσεις/συμπληρώσεις επί του Σχεδιασμού των Δράσεων στο Μέρος Β`: Υλοποίηση της Φόρμας Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης. Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη φόρμα συμπληρώνεται από τους Συντονιστές εκπαιδευτικούς των Ομάδων, αφού συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς τους από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

Επικοινωνία

Top